• płyta osb
  • płyty osb
  • płyta osb

Płyty OSB

Wymiar płyt OSB-3 125 x 250 cm, przy grubości płyt: 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 mm.

Wymiar płyt OSB-3 207 x 250 cm, przy grubości płyty 18 mm.

płyta OSB jest trójwarstwową płytą składającą się z prostokątnych wiórów o długości ok. 100 mm, szerokości zależnej od części skrawanego pnia i grubości ok. 0,6 mm oraz żywic syntetycznych, zespolona metodą sprasowania walcem w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia.

Płyty OSB zawierają ok. 90% drewna z pni drzew sosnowych. Proces produkcyjny tych płyt pozwala na wykorzystanie materiału z mniejszych drzew, można je więc pozyskiwać z przecinek leśnych. W zewnętrznych warstwach płyt OSB wióry ułożone są równolegle do długości płyt, w warstwie wewnętrznej zaś prostopadle.

Stąd też różna jest wytrzymałość płyt w ich osi głównej i osi bocznej. Oś główna, wzdłuż, której ułożone są wióry warstwy zewnętrznej ma ok. 2,5 razy większą wytrzymałość na zginanie niż wzdłuż osi bocznej.

Dzięki użyciu jako spoiwa żywic syntetycznych oraz odpowiedniego ułożenia wiórów płyty osiągają wytrzymałość porównywalną z wytrzymałością sklejki, przy dużo niższej cenie płyty. Odporność płyt OSB na niekorzystne warunki atmosferyczne zapewnia użycie w procesie produkcji emulsji parafinowej.

Występują płyty OSB z krawędziami prostymi i frezowanymi na pióro-wpust.

Główne zalety płyt OSB-3:
  1. duża wytrzymałość, szczególnie wzdłuż osi głównej,
  2. niski współczynnik pęcznienia pod wpływem wilgoci,
  3. dobre tłumienie dzwięków,
  4. praktycznie bezodpadowe wykorzystanie płyt,
  5. stabilność kształtu i parametrów płyt,
Płyty OSB-3 stosowane są m.in.: w budownictwie, głównie w technologii szkieletowej, na poszycia połaci dachowych, ścian, podłóg, do budowy schodów i podestów, przy budowie altanek, jako tymczasowe ogrodzenia, zaślepienie otworów budowlanych na czas prac, na konstrukcje stoisk wystawowych, regałów.