• sklejka

Sklejki

Wymiar płyt 125 x 250 cm. Grubość płyt 4 | 5 | 6,4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 mm.

Wymiar sklejki liściastej 153 x 305 cm, grubość 5 | 10 mm.

Sklejki powstają poprzez sklejenie przy użyciu wysokiej temperatury i ciśnienia pewnej liczby cienkich (o grubości ok. 1 - 1,5 mm) warstw arkuszy drewnianych. Kierunek słojów układanych arkuszy jest naprzemiennie zmieniany o 90 °.

Zapewnia to doskonałą wytrzymałość we wszystkich kierunkach. Sklejka jest bardziej wytrzymała, zarówno na zginanie, jak i na rozciąganie, ściskanie i ścinanie od innych materiałów drewnopochodnych, przy mniejszym o ok. 40% ciężarze.

Wystawiona na działanie wilgoci jest do 7 razy bardziej odporna na pęcznienie. Nie znaczy to jednak, że sklejka wodoodporna jest zupełnie odporna na wodę. Wodoodporność sklejek polega na użyciu odpowiedniego kleju o zwiększonej odporności na wodę. Dopuszcza się stosowanie płyt ze sklejek wodoodpornych na zewnątrz pod warunkiem zabezpieczenia ich powierzchni i krawędzi odpowiednią powłoką.

Produkowany jest też specjalny rodzaj sklejki elastycznej, w której część warstw ma jednakowe ułożenie kierunku słojów drewna. Sklejki te dają się bardzo łatwo giąć.

Do wyrobu sklejek używa się drewna brzozy, sosny, olchy, buka. Zazwyczaj w jednym arkuszu sklejki łączy się dwa różne rodzaje drewna. O kwalifikacji sklejki jako iglasta, czy sklejka liściasta decyduje rodzaj drewna zewnętrznych warstw.

Dzięki budowie sklejki są materiałem naturalnym i atesty higieniczne nie ograniczają ich stosowania wewnątrz pomieszczeń. Sklejki produkowane są w czterech klasach. O klasie sklejki decyduje jej prawa strona. Na lewej stronie arkuszy umieszcza się oznaczenie klasy, właściwości i przeznaczenia.