• tarcica iglasta obrzynana
  • tarcica iglasta nie obrzynana
  • krawędziaki

Tarcica iglasta

sosnowa i świerkowa.

Tarcica ogólnego przeznaczenia:
  1. nieobrzynana i obrzynana,
  2. tarcica o gr. 19-140 mm w I-III klasie,
  3. krawedziaki, kantówki, łaty w klasie I i II,

Tarcica stolarska

iglasta i liściasta sucha (10-12%) - sosna, dab, buk, jesion.